Overstroming in Sentani2020-09-03T12:37:48+02:00

Project omschrijving

Jaar: 2019-2020

Hevige regenval heeft in Sentani, Papua, gezorgd voor enorme overstromingen. De catastrofe vond plaats in de nacht van 16 op 17 maart. Volgens Indonesische milieuorganisaties heeft niet alleen de zware regenval bijgedragen aan de overstromingen, maar ook massieve ontbossing en illegale mijnbouw. (bron: Indonesienu.nl).

De mensen die woonden op de hellingen en aan de voet van het het Cycloopgebergte werden midden in de nacht door het water verrast. Minstens 120 mensen werden door een stroom van modder en puin meegesleurd en verdronken. Tientallen worden nog vermist en honderden raakten licht tot zwaar gewond. Bruggen en huizen zijn weggeslagen, complete kampongs verwoest en naar schatting 12000 mensen zijn van huis en haard verdreven. De mensen die zijn gevlucht uit het overstroomde gebied worden nu opgevangen in shelters.

Om een nieuwe opvanglocatie in te kunnen richten is er onder andere behoefte aan matrassen, dekens en kookgerei. Daarnaast is er gebrek aan voedsel en medicijnen. Teamleden van Hapin Papua onderhouden regelmatig contact met de organisaties die zich richten op de organisatie van de hulpverlening.. De verhalen die verteld worden door de overlevenden gaan door merg en been. Veel van de mensen in de opvangkampen verkeren in shock en velen wachten nog op bericht over het lot van hun vermiste familieleden.

De hulp vanuit de lokale overheden en organisaties als bv het Rode Kruis komen inmiddels ook goed op gang. Ook de bevolking uit de wijde omgeving bekommert zich om de slachtoffers. Studenten, scholieren, vrouwenorganisaties, sportclubs, vanuit alle geledingen van de Papoeasamenleving wordt er hulp geboden. Er worden medicijnen, voedsel, water en kleding naar de opvanglokaties gebracht, voor de vluchtelingen wordt gekookt en aan kinderen en volwassenen worden er activiteiten georganiseerd om even de dagelijkse zorgen te vergeten. Ook wordt er traumahulp geboden. Voor de komende maanden blijft hulp, elke dag, noodzakelijk. Hapin Nederland en andere samenwerkende organisaties voor West Papua vragen daarom uw medewerking. Uw donaties worden overgemaakt naar lokale organisaties die samenwerken met Hapin Zij beschikken over een goed en betrouwbaar netwerk, bijvoorbeeld kerken en niet-gouvernementele organisaties die zich richten op wederopbouw en noodhulp.

Een eerste donatie van 5000 euro aan noodhulp is direct na de ramp overgemaakt aan de GIDI kerken, die in het getroffen gebied sterk vertegenwoordigd waren. Zij konden er voor zorgen dat het geld snel en doeltreffend kon worden besteed aan hen die het het meest nodig hadden.

PROJECTVERLENGING

Perspectief voor ontheemden van overstromingsramp

In Papua worden de slachtoffers van de aardverschuiving en overstroming in Sentani niet aan hun lot overgelaten. Er zijn plannen om deze mensen weer te helpen een bestaan op te bouwen. Van de organisatie Yapelin ontvingen we een aanvraag voor een bijzonder project, voor 60% gericht op vrouwen. Ze leren in een workshop hoe je op een verstandige manier met geld omgaat en kunt sparen. De vrouwen verkopen door bemiddeling van Yapelin hun gebreide spullen, zelfgebakken brood en ander handwerk op de markt. Dit bevordert hun economische zelfstandigheid en daarmee hun eigenwaarde. Bij dit programma zijn ongeveer honderd vrouwen betrokken. Ook worden de deelnemers getraind in het kweken van groenten en het houden van kippen. Het doel is dat rond mei 2020 zestig vrouwen in hun levensonderhoud kunnen voorzien door het verkopen van groenten en eieren. Yapelin begeleidt de deelnemers in dit hele traject. Aan Hapin ist een bijdrage van ongeveer 11.000 euro gevraagd.

Wilde GanzenDit project is mede gefinancierd door Wilde Ganzen.

Updates Project Sentani

Project details

Categorieën:

Ga naar de bovenkant