Jaarverslagen Stichting Hapin

Hapin gaat zeer zorgvuldig met het geld om, iedere euro wordt twee keer omgekeerd voor hij wordt uitgegeven, zodat de ontvangen gelden zoveel mogelijk ten goede komen aan de Papoea’s.

Salaris medewerkers

Het bestuur (die allen onbezoldigde vrijwilligers zijn) stelt het salaris van de medewerkers vast. Dit bedroeg in 2015 voor 2 medewerkers € 44.050. Hapin verstrekt geen bonus of gratificatie aan de directeur of bestuursleden.

Waar het geld vandaan komt

Het grootste deel van de projecten van Hapin wordt bekostigd met subsidiegeld van institutionele donoren. Daarnaast heeft Hapin ruim 7.000 trouwe donateurs.

Keurmerken CBF en ANBI

Hapin draagt het CBF-keurmerk en heeft de ANBI-status. Het CBF houdt toezicht op het bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van een goede doel. Hapin was van 1 juli 2001 tot 30 juni 2011 houder van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) keurmerk voor Goede Doelen. Sinds 2011 is Hapin houder van het CBF certificaat. Dit certificaat is speciaal ontworpen voor kleine stichtingen zoals Hapin.

Verantwoording

Hapin verantwoordt de inkomende gelden van onze donateurs door een jaarlijkse controle van onze financiële boekhouding door een externe accountant.

Meer informatie over onze doelen, bestedingen, baten en lasten vindt u elders in onze jaarverslagen.

Jaarverslagen

Beleidsplan & Statuten