Nalaten aan Hapin

Hoe zorgt u ervoor dat uw idealen blijven voortleven, ook als u er niet meer bent? Steeds meer mensen volgen hun hart bij het maken van hun testament. Omdat ze iets wezenlijks willen nalaten voor een mooiere wereld. Ook als u er niet meer bent kunt u de Papoea’s een kans geven op een betere toekomst.

Wanneer u ervoor kiest om Hapin als begunstigde op te nemen in uw testament, neemt u een bijzondere beslissing. U draagt dan, ook wanneer u er niet meer bent, bij aan de bestaanszekerheid van de Papoea’s. Met behulp van een notaris legt u alles vast. De notaris zal vragen of u een charitatieve instelling als Hapin tot erfgenaam wil benoemen of een legaat wil nalaten. Hieronder leggen wij voor uw alvast het verschil uit.

Erfstelling

Met een erfstelling maakt u Hapin tot één van uw erfgenamen. Een bepaald deel van uw erfenis komt dan, ná aftrek van schulden en eventuele legaten, ten goede aan het werk van Hapin in Papua.

Legaat

Een legaat is een vast bedrag of concreet bezit zoals een schilderij of huis, dat u aan iemand of een organisatie nalaat. Het komt vaak voor dat erflaters hun naaste familie tot erfgenaam benoemen en goede doelen een legaat nalaten.

Persoonlijk advies

U kunt geheel vrijblijvend met ons van gedachten wisselen over nalaten aan Hapin. We luisteren naar uw wensen en denken graag met u mee. Vervolgens kunt u in alle rust een beslissing nemen die bij u past.

Neem contact op met Vera Wesseling: