Stichting Hapin Nieuwsbrieven

Nalaten is misschien niet iets waar u graag over nadenkt. Toch is het een heel belangrijke beslissing. Ook als u er niet meer bent kunt u de Papoea’s de kans geven op een betere toekomst.

Hapin in uw testament

U neemt een bijzondere beslissing als u Stichting Hapin als begunstigde in uw testament opneemt. Over zo’n beslissing mag en moet u goed nadenken. Natuurlijk hebt u veel overwegingen.

Wat wilt u dat er met uw vermogen, uw geld en uw spullen gebeurt als u er niet meer bent? Met behulp van een notaris legt u alles vast. Hieronder leggen wij voor uw alvast het verschil tussen een legaat en erfstelling uit.

Erfstelling

De notaris zal vragen of u een charitatieve instelling als Stichting Hapin tot erfgenaam wilt benoemen of met een legaat wilt begunstigen.

Met een erfstelling maakt u ons een van uw erfgenamen (of misschien wel de enige). Wij krijgen dan een bepaald deel van uw erfenis ná aftrek van schulden en eventuele legaten.

Kies voor een legaat

Een legaat is een vastgesteld bedrag of concreet bezit als een schilderij of een huis (alles kan als legaat dienen) dat u aan iemand of een organisatie na uw dood schenkt.

Niet ongebruikelijk is dat erflaters hun allernaaste familie tot erfgenaam benoemen en goede doelen een legaat nalaten.

Advies

Wilt u weten wat uw nalatenschap voor Hapin kan betekenen? Of heeft u andere vragen? Wij helpen u graag.