Dit doen wij

Hapin is een kleine ontwikkelingsorganisatie die zich richt op Papua, het Indonesische deel van het eiland Nieuw Guinea. We richten ons op de verbetering van de lokale gemeenschappen: dorpen, coöperaties en families. We doen dat door steun aan plaatselijke initiatieven die vanuit de gemeenschap zelf in gang gezet zijn. De hulp is kleinschalig van aard. De effecten moeten voor de Papoea's leiden tot een versterking van het maatschappelijk middenveld. Aandacht voor de positie en rechten van vrouwen zijn onderdeel van alle genoemde thema's.

Daarnaast richt Hapin zich op het bevorderen van de toegang tot (praktijk)onderwijs, met name onder achtergestelde bevolkingsgroepen. De participatie van Papoea's in het hoger- en academisch onderwijs wordt bevorderd door het verstrekken van studiebeurzen aan gekwalificeerde, maar minder kansrijke Papoea-jongeren.

Home/Dit doen wij

projecten

Al 45 jaar steunt Hapin studenten, kleine ondernemers en onderwijsprojecten in Papua. We richten ons op het bevorderen van de toegang tot onderwijs, de economische positieverbetering van families, groepen en gemeenschappen op dorpsniveau en de versterking van het maatschappelijk middenveld. De hulp is kleinschalig van aard.

Studiebeurzen

Indonesie kent geen stelsel van studiebeurzen voor studenten. De financiele drempel voor het hoger en academisch onderwijs in het land is hoog en vaak zijn het alleen de kinderen van de rijken die er van profiteren. Daarnaast is, ook op Papua, de vooropleiding van het middelbaar onderwijs gebrekkig. Hapin verstrekt studiebeurzen aan kansarme, maar talentvolle Papoea jongens en meisjes. Met hun kennis en vaardigheden helpen ze, na hun afstuderen, de samenleving van Papua opbouwen.

Voorlichting in Nederland

Bewustwording van het lot van de Papoea’s ziet Hapin als een belangrijke taak in Nederland. Daarbij is kennis van de historische relatie tussen Papua (Nieuw Guinea) en Nederland van belang, maar ook de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden, al of niet in Europees verband. HAPIN geeft voorlichting via lezingen op scholen, bij organisaties en verenigingen, via de eigen website en de nieuwsbrief HapiNieuws die donateurs 3 maal per jaar ontvangen. Ook is HAPIN vaak aanwezig op manifestaties.

Cookies We gebruiken cookies om u een betere surfervaring te bieden, het verkeer op de site te analyseren om zo de content op onze website te verbeteren. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op 'privacy policy' te klikken. Als u doorgaat met het gebruik van deze site, stemt u in met ons gebruik van cookies. Ok