Team Nederland

Sophie Wijsenbeek-Schreurs

Sophie Wijsenbeek-Schreurs

Medewerker Programma’s & Communicatie

Sophie studeerde culturele antropologie aan de Universiteit van Utrecht. Ze deed onderzoek naar de etnische en nationale identiteit in de multiculturele samenleving van Maleisië. Sinds 2008 is zij werkzaam voor Hapin in eerste instantie ter ondersteuning van het studiebeursprogramma. Vanwege haar interesse voor websitebouw, zoekmachine optimalisatie en sociale media is zij naast programmamanager ook communicatiemanager.

Vera Wesseling

Vera Wesseling

Medewerker Financiën & Projecten

Vera studeerde Culturele Antropologie en Politicologie en maakte een tijdje geleden de switch van bestuurlijke onderzoekswereld naar Hapin. Vera: “Ruim 17 jaar geleden nam mijn oma – geboren en getogen in Papua – mij voor het eerst mee naar dit bijzondere eiland. De Papoea’s hebben sinds deze reis een bijzondere plek in mijn hart. Niet alleen vanwege hun unieke cultuur, maar ook omdat de positie van de Papoea’s op het wereldtoneel en het ontbreken van hun stem in de media mij raakt. Sinds die reis ben ik meerdere keren in het vliegtuig terug naar Papua gestapt. Onder meer om voor mijn onderzoek in het kader van mijn bachelorstudie de rol van jonge Papoeavrouwen in huis en op school te onderzoeken.” Bij Hapin houdt Vera zich bezig met de financiën en projecten in Papua, waarbij zij nauw schakelt met de consultants in Sentani.

Team Papua

Nova Seseray

Nova Seseray

Studiebeurscoördinator Papua

Nova: “I am proud to work as a consultant for Hapin. I see this as an opportunity to give back to my people in a time when it is much needed. There are much changes in Papua and effects of globalisation is seeping through society. Papua is rich in resources and there is so much talent among our people. Yet a lot of people let themselves be subdued by the promises of the government of well paid jobs that makes them dependent on the welfare state of Indonesia. Papuans lose their motivation, creativity and self reliance. We need to prevent this and stimulate enterprising Papuans to help build and strengthen their villages and communities.”

Nova Seseray

Irma Awoitauw

Projectcoördinator Papua

Irma woont in Sentani. Haar vader is afkomstig uit Jayapura en haar moeder is van origine Moluks. Dat betekent dat Irma opgroeide met een diverse opvoeding qua cultuur, religie en waarden. Dat heeft haar passie voor inheemse culturen en gemeenschapsontwikkeling aangewakkerd. Ze studeerde International Studies en International Development aan de universiteit van Canberra, Australië. Irma: “Bij Hapin is het mijn taak om te netwerken, Hapin te introduceren bij verschillende organisaties, projectaanvragen te beoordelen, lopende projecten te monitoren en dit alles natuurlijk te rapporteren aan de collega’s in Nederland. Ik geniet erg van deze taken, het geeft me de kans om creatief te zijn en ik verbeter mijn vaardigheden.” 

Bestuur

Reinier de Lang

Yvonne Carels

Voorzitter

Yvonne Carels is dochter van Eef Mamoribo. Haar moeder is geboren in Warsa op het eiland Biak. “Het Biak-temperament dat ik van mijn moeder heb geërfd, is waar ik ook trots op ben. Biakkers zijn koppige, trotse mensen en doen niet wat hen is verteld. Ze creëren hun eigen mening, niet beïnvloed door anderen. Dit helpt me te selecteren wat relevant is en wat echt belangrijk is in het leven ”

Reinier de Lang

Reinier de Lang

Penningmeester

Reinier studeerde culturele antropologie en economie. Vanaf 1979 tot 2005 was hij werkzaam in de grafische industrie. Eind 2006 raakte hij betrokken bij Hapin. Sinds begin 2007 is hij werkzaam voor Hapin, vanaf 1 april 2007 drie dagen per week. Zijn hoofdtaken liggen op het gebied van de bedrijfsvoering. Hij is verantwoordelijk voor de financiële– en donateursadministratie. Daarnaast houdt hij zich bezig met fondsenwerving. Zijn motivatie om zich in te zetten voor Hapin: “Papoea’s ondersteunen op hun weg van traditie naar moderniteit”. Zijn motto: “Investeren in verandering”.

Geart Benedictus

Geart Benedictus (Secretaris)

‘Als (klein) jongetje heb ik de verkwanseling van Nederlands Nieuw Guinea bewust ervaren. Dat heeft een sterke betrokkenheid met Papua veroorzaakt. Als bestuurslid van Hapin hoop ik iets te kunnen bijdragen aan een eerlijk en rechtvaardig bestaan voor dit volk in de verdrukking.’

Wietse Tolsma

Wietse Tolsma

Sinds 1987 ben ik betrokken bij Hapin. Na een journalistieke missie voor Hapin naar Papua kwam ik in de ban van dit bijzondere volk. De specifieke relatie met Nederland was ook toen op Papua nog levend, zo bleek mij. Ik besloot me in te zetten voor Hapin toen ik de ernstige situatie van de Papoea’s met eigen ogen zag. Nederland hulde zich in een ‘schuldig zwijgen’ en dat zinde me niet. Ik trad toe tot het bestuur, en werd later, toen Hapin groeide, benoemd als deeltijd-directeur en projectmedewerker, naast mijn werk als docent in het middelbaar onderwijs. Inmiddels ben ik met pensioen en weer bij Hapin teruggekeerd als bestuurslid en vrijwilliger op het kantoor in Utrecht.

Hermien de Bruijn-Franken

Hermien de Bruijn-Franken

Mijn naam is Hermien de Bruijn-Franken. Ik ben 61 jaar en begin 2017 ben ik toegetreden tot het bestuur van HAPIN. Door mijn studie geschiedenis is mijn interesse gewekt voor Nieuw-Guinea in heden en verleden en met name voor de lotgevallen van zijn oorspronkelijke bevolking, de Papoea’s. Latent is deze belangstelling altijd gebleven, maar raakte enigszins op de achtergrond door werk , familie en mantelzorg. Na de dood van mijn man, een Nieuw-Guinea veteraan, is mijn belangstelling maar vooral ook mijn zorg om het lot van de Papoea’s alleen maar toegenomen. De gesprekken met veteranen en hun schuldgevoel over de politieke besluitvorming van destijds en de vele particuliere hulpinitiatieven die daaruit voortvloeiden, hebben mij het laatste zetje gegeven om nu zelf actief te worden. Het stokje moet worden overgedragen aan volgende generaties. Ik hoop dat ik de komende jaren als algemeen bestuurslid mijn bijdrage kan leveren aan het breder bekend maken van de noden van de Papoeabevolking en aan het generen van middelen om daadwerkelijke, concrete ondersteuning te kunnen blijven bieden. Ik wil graag bijdragen aan een wenkend perspectief voor de Papoea’s.

 Rob van de Lustgraaf

Rob van de Lustgraaf

‘Bij ons op kantoor is het een goed gebruik om naast het werk maatschappelijke functies te bekleden. Na een heftige periode waarin ik politiek betrokken was, ging ik op zoek naar een originele bestemming. Omdat de rode draad in mijn leven financiën en financieel beleid is, komt dat snel neer op een penningmeesterschap. Een goede vriend tipte me dat Hapin er één zocht. Op de eerste bestuursvergadering bleek het meteen een schot in de roos!’

Moni Hanasbei

Moni Hanasbei

Mijn familie wortels liggen in Papua én in Nederland. Ik heb de dansacademie afgerond en daarna project management (post hbo). Ik heb ruim 21 jaar in de GGZ gewerkt en ben sinds 2016 verbonden aan een project GGZ in de wijk in Amsterdam.

Mijn focus ligt op het versterken van zelfregie. Ik breng graag volwassenen in beweging. Hapin heeft een actief en warm team waar ik me thuis voel. Ik wil mijn creativiteit en kennis inzetten voor Hapin.

Moni Hanasbei

Muaha Tatipata-Ireeuw

Hoewel ik in Nederland ben geboren en getogen, heb ik altijd een sterke band met Papua gevoeld. In de de afgelopen 25 jaar had ik het geluk om veel naaste familieleden in Papoea te ontmoeten. Tantes en ooms, neven, neven en nichten, zelfs enkele neven en nichten die in Papoea als kleinkinderen worden beschouwd.

Helaas zijn veel van hen overleden. Vaak op zeer jonge leeftijd. In de meeste gevallen als gevolg van onvoldoende gezondheidszorg, een belangrijk maatschappelijk probleem in Papoea. Hapin ondersteunt projecten in Papua rond verschillende maatschappelijke thema’s, zoals onderwijs en (vrouwen) empowerment.

Mijn persoonlijke focus is altijd geweest op beeldvorming en culturele identiteit / erfgoed, zowel in Papoea als in Nederland. Als bestuurslid van Hapin hoop ik een nuttige bijdrage te leveren.