doneren

Steun ons werk via een eenmalige of doorlopende gift, zelf of per machtiging. Alle giften, groot of klein, zijn welkom!

belastingvrij schenken

Uw gift wordt 100% fiscaal aftrekbaar met een periodieke schenking.

Nalaten aan Hapin

Wilt u ons werk op een speciale manier steunen? U kunt ervoor kiezen om Hapin op te nemen in uw testament.

Inzameling organiseren

Vraag anderen om een bijdrage middels een (verjaardags)inzameling met onze digitale collectebus.