Sinds de start van onze campagne Overstroming in Sentani is het streefbedrag al ruim overschreden. Binnen een week is er ruim € 6.500 bij ons binnengekomen. Maar er is meer nodig. Voor nu noodhulp en voor straks structurele hulp, zodat de bewoners van het gebied rond Sentani hun leven weer kunnen hervatten en hun huizen kunnen opbouwen. Wij hopen dat u onze campagne een nog groter succes kunt maken dan wij een week geleden hadden kunnen bedenken.

Wietse Tolsma is ter plaatse en brengt iedere dag verslag aan ons uit.

Elke dag zijn duizenden vrijwilligers in touw om de 11000 daklozen te helpen. Ze zijn op verschillende locaties ondergebracht en moeten worden voorzien van voedsel, water en medicijnen. Vooral drinkwater is een probleem. Uit alle geledingen van de gemeenschap wordt hulp gemobiliseerd. Studenten, leden van vrouwenorganisaties, sportverenigingen en andere georganiseerde verbanden, maar ook familieleden die zich inzetten. De grote vraag is hoe de herhuisvesting geregeld gaat worden. Sommigen vertellen mij dat er naar alle waarschijnlijkheid niets zal worden geregeld en dat ze daar zelf of de kerk of de familie maar voor moet zorgen.