Belastingvrij geven

Wist u dat de Belastingdienst graag een deel van uw gift mee betaalt? Als u ons minimaal vijf jaar steunt met een vast bedrag, is uw gift volledig aftrekbaar.

Wist u dat u belastingvrij kunt schenken aan Hapin? Zo bereikt u nog meer impact met uw gift! Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is het omzetten van uw gift(en) naar een periodieke gift.

Wat is mijn voordeel?

Een periodieke gift leidt tot een groter belastingvoordeel dan een eenmalige gift. Via deze rekenmodule kunt u gemakkelijk zien hoeveel een gift aan Hapin u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. Daar ziet u ook het verschil in voordeel tussen een eenmalige en een doorlopende gift.

Hoe werkt het?

Een periodieke schenking betekent dat u gedurende een periode van minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar gaat schenken. De overeenkomst eindigt automatisch op de afgesproken einddatum of eerder wanneer de schenker overlijdt. Er geldt geen minimumbedrag en u bepaalt zélf op welke manier u het bedrag overmaakt. Dat kan bijvoorbeeld met een periodieke overboeking of een automatische incasso.

Zelf regelen

U kunt hier de overeenkomst van een periodieke gift van de Belastingdienst downloaden.

  1. Print dit formulier in tweevoud uit en vul beide formulieren in.
  2. Stuur beide overeenkomsten op naar:
    Stichting Hapin
    Antwoordnummer 51754
    3501 WH Utrecht
  3. Wij zullen beide exemplaren invullen en ondertekenen. U ontvangt van ons een getekend exemplaar voor uw administratie, het andere exemplaar bewaren wij voor onze administratie.

Door het aangaan van deze overeenkomst kunt u automatisch gebruik maken van het belastingvoordeel voor periodieke giften.

Vragen?

We staan u graag te woord om u verder te helpen bij de keuze ofwel het ingang zetten van een periodieke gift.

Neem contact op met Vera Wesseling: