Hapin is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat Hapin geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Daarmee komt het volledig geschonken bedrag ten goede aan projecten in Papua.

Voor u betekent het dat giften aan stichting Hapin aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze fiscale voordelen golden voor veel instellingen al jaren, maar zijn vanaf 1 januari 2008 alleen van toepassing op instellingen die per die datum over een formele ANBI-status beschikken.

Meer informatie