Stichting Hapin Nieuwsbrieven

Papua is een kleurrijk, uiterst gevarieerd en indrukwekkend landschap. Flora en fauna zijn van een ongekende schoonheid. Het land herbergt enorme hoeveelheden bodemschatten in en boven de grond en heeft  een van de omvangrijkste regenwouden ter wereld. De bevolking kent een grote culturele en etnische diversiteit met honderden onderling verschillende taalgemeenschappen. De Papoea’s onderscheiden zich door hun hartelijkheid en gastvrijheid.

Er zijn echter ook grote risico’s en bedreigingen. Onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkeling blijven sterk achter bij de rest van Indonesië. Papoea’s dreigen een minderheid in hun eigen land te worden door massa-immigratie. Intensieve mijnbouw en bosbouw veroorzaken grote milieuschade en verdrijven de Papoea’s van hun voorouderlijke grondgebied. Hun culturele en politieke vrijheidszin wordt stelselmatig beantwoord met intimidatie, geweld, willekeurige gevangennemingen en andere schendingen van mensenrechten.

Bewustwording in Nederland met betrekking tot de ernst van de situatie in Papua en hoe de Papoea’s te steunen, ziet Hapin als een belangrijke taak. We geven voorlichting op verschillende manieren:

  • presentaties op bijvoorbeeld scholen, verenigingen of in kerken
  • de nieuwsbrief die donateurs 3 maal per jaar ontvangen, en voor iedereen online te lezen is.
  • manifestaties

HAPIN komt bij u langs
Zoekt u een inspirerende, boeiende en zinvolle invulling voor een bijeenkomst van uw vereniging, wijk, organisatie of familie? We komen graag over het Papoeavolk en Papua vertellen. Wat er zoal langs kan komen? De – vrijwel vergeten – verbinding met onze eigen recente geschiedenis (politiek-bestuurlijk en soms heel persoonlijk), de rijkdommen in traditie, cultuur en natuur maar ook de ecologische verwoestingen, de sociaal-economische verwaarlozing en de culturele en politieke achterstelling die de Papoea’s vandaag bedreigen. We vertellen u graag wat Hapin doet en waarom. Bel of mail ons voor meer informatie of voor een afspraak.

Voorlichting in Nederland

Hapin op TV!

Hapin is geselecteerd voor het programma het programma Lyfestyle Experience RTL 4 en RTL 5 omdat Hapin, volgens RTL, een kleine, sympathieke en betrouwbare organisatie is, die veel ervaring en expertise bezit.

HAPIN 45 JAAR – Beleef Papua op één dag!

Op 25 november stond Papua centraal op de jubileumviering van Hapin. Het is dit jaar 45 jaar geleden dat Hulp aan Papoea’s in Nood (HAPIN) op het toneel verscheen.

HAPIN 45 jaar – jubileumbijeenkomst

Dit jaar is het 45 jaar geleden dat de stichtingsakte van Hapin bij de notaris werd ondertekend. Dat is reden voor een bescheiden feestje.

  • papoeasolidariteit

‘Nggo wor mba indo na nggo mar’

Onder het motto ’Zingen om te overleven – van Kijne tot Ap’ werd op 4 februari de Papua Solidariteitsdag gehouden.

Nieuwe HAPIN folder is uit!

Een fraaie en informatieve folder om door te geven aan familie, vrienden en bekenden. Gratis te bestellen bij ons kantoor.