Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de visie en missie van Hapin. Wij ondersteunen uitsluitend initiatieven en projecten die duurzaam bijdragen aan de sociaal economische ontwikkeling van de samenleving in Papua.

Onze projecten

Alle projectaanvragen worden getoetst aan criteria waaronder duurzaamheid. Dit betekent dat we concreet vragen naar de omgang met natuur, middelen en mensen. En dat er op termijn geen afhankelijkheidsrelatie gecreëerd wordt zodat samenwerkingspartners in de toekomst zelfstandig verder kunnen.

Onze organisatie

Hapin werkt volledig transparant; alle informatie over onze organisatie is beschikbaar via onze website. Het bestuur is zoveel mogelijk divers v.w.b. culturele achtergrond, verhouding man/vrouw en leeftijd. We zetten ons in voor een duurzame inzet van medewerkers en ons netwerk; we borgen dat kennis niet verloren gaat bij vertrek van bestuurders en vrijwilligers.

Hapin probeert uit oogpunt van milieu en kosten het reizen naar Papua te beperken. Maar fysieke aanwezigheid van Hapin in Papua ter ondersteuning van onze partners is gewenst en noodzakelijk.

  • Het kantoor in Utrecht werkt zoveel mogelijk klimaatneutraal: het pand heeft energielabel A
  • het verbruik van kantoorartikelen en papier wordt zoveel mogelijk beperkt en in principe
    tweedehands ingekocht
  • waar mogelijk wordt er gewerkt met duurzame leveranciers en partners; de website
    draait via een ‘groene’ host