Stichting Hapin Nieuwsbrieven

Studeren is voor jonge Papoea’s niet vanzelfsprekend.  De toegang tot het hoger onderwijs is beperkt en de kosten van de opleidingen en het levensonderhoud hoog. Daarom heeft Hapin een studiebeurzenprogramma in het leven geroepen. Het is bedoeld voor jongeren uit kansarme milieus en achtergestelde regio’s, die over een voldoende startkwalificatie beschikken en gemotiveerd zijn. Studierichtingen die van nut zijn voor de opbouw van de samenleving van Papua hebben voorrang.

Met een financieel steuntje in de rug krijgen jonge en talentvolle Papoea’s de kans om in Papua of elders in Indonesië aan een universiteit of hogeschool te studeren. Doelstelling is dat zij na hun studie terugkeren naar Papua om hun expertise en kennis te gebruiken voor de opbouw van hun land.

Toewijzing

De voorkeur gaat uit naar Papoea’s die studies volgen die van belang zijn voor de ontwikkeling van Papua zoals economie, gezondheidszorg, landbouw en onderwijs. Het is van groot belang dat men zelf het voortouw neemt in de ontwikkeling van het eigen land. Zij winnen ook sneller het vertrouwen van de eigen bevolking.

Vooral vrouwen worden aangemoedigd een beurs aan te vragen, omdat zij nog steeds een flinke achterstandspositie hebben. Ook jongens en meisjes uit de armste regio’s hebben een streepje voor bij het verkrijgen van een beurs.

De studiebeurzen zijn aanvullend van aard. De studenten moeten er dus een baantje bij zoeken, net als in Nederland, of zullen ondersteuning van anderen moeten zoeken. In verreweg de meeste gevallen zijn de ouders niet in staat financiële steun te verlenen.

Tastbaar

Interessant voor donateurs is dat het studiebeurzenprogramma zeer tastbare effecten heeft. Zo’n vierhonderd jongeren studeren per jaar af, mede dankzij ons fonds. Hapin probeert de studenten te volgen door niet alleen tijdens, maar ook na de studie contact te onderhouden.

Het is (nog) niet mogelijk om een student als het ware te ‘adopteren’. Er bereiken ons regelmatig verzoeken voor een dergelijke adoptie, maar zo’n persoonlijke benadering is momenteel nog niet te realiseren. Ons kleine kantoor is niet in staat een dergelijke arbeidsintensieve administratie voor zijn rekening te nemen.
Daarbij komt dat de communicatie met Indonesië vaak moeizaam verloopt vanwege de slechte post- en e-mailverbindingen. Daarom wordt het studiebeurzenproject centraal geregeld en kunnen donateurs het hele project stimuleren.

Steun een student