Alje Drost (63) steunt Hapin al ruim vijftien jaar. Zijn ouders waren donateurs van het eerste uur. Alje en zijn vrouw Margret hebben deze goede gewoonte overgenomen. Als voormalig docent in het MBO-onderwijs gaat zijn interesse vooral uit naar onderwijsprojecten en studiebeurzen. Daarom ziet hij een initiatief als GrantGesture ook met bijzondere belangstelling tegemoet.

Hoe is de interesse voor Papua ontstaan?

Van 1952 tot 1960 heb ik met mijn ouders in Hollandia gewoond. Mijn eerste schoolherinneringen liggen dan ook in Papua. Tot en met de vijfde klas zat ik op de DOK V school. Wij waren met 54 leerlingen van verschillende etnische afkomst. Er woonden echter nauwelijks Papua’s in de buurt van Dok V.

Waarom is onderwijs zo belangrijk?

Onderwijs is een universeel recht. Het gaat me aan het hart om te zien hoe kinderen niet door kunnen leren, omdat zij bijvoorbeeld tot een gemarginaliseerde groep behoren. Kinderen die onderwijs volgen hebben meer maatschappelijke kansen en daardoor minder economische afhankelijkheid. Bovendien vergroot onderwijs het zelfbewustzijn en de eigenwaarde van mensen. Door mijn loopbaan in het volwassenenonderwijs weet ik dat je nooit te oud bent om te leren!

Wat doet onderwijs voor Papua?

In Papua betekent onderwijs concreet dat Papua’s de kans krijgen om zelf de leiding over hun eigen leven terug te nemen. Ook helpt het in de ontwikkeling van het land. Vakmanschap op het gebied van zorg, techniek en landbouw kan grotere en kleinere leefgemeenschappen versterken.