Vorig jaar studeerde GrantGesture student Saveria Nunggut af in de rechten in Papua. Zij kon dat doen door een groots gebaar van Hapin-donateur Hans Goote, die haar financieel adopteerde en zo haar studie mogelijk maakte. Na het beëindigen van haar studie keerde Saveria terug naar de Asmat waar haar ouders en familie wonen.

Om haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten zou Saveria graag over een computer beschikken en ook een cursus Engels willen volgen. Haar doel is om mensen in de dorpen bewust te maken van hun rechten en hen te wijzen op de instanties die ze  daarop moeten aanspreken. Vooral op het terrein van de landrechten wordt op grote schaal misbruik gemaakt van de  onwetendheid van de lokale bevolking.

Een deskundige als Saveria, die voortkomt uit de bevolking zelf, zou uitstekende diensten kunnen bewijzen om de mensen op  weg te helpen hun recht te zoeken. Waarschijnlijk zien we haar in de toekomst terug. Ze wil graag iets doen voor Hapin omdat  het onderwijs aan kansarme kinderen hoge prioriteit geeft.