Hapin studiebeurscoördinator Nova Seseray ontvangt Alde Vince Saroy voor haar aanvraag van een studiebeurs. Ze studeert Geografie en zit in het 2e studiejaar. Alde doet het goed op de universiteit. Ze woont nog bij haar moeder in Deplat en die is niet in staat haar studie verder te financieren.

Het Hapin Studiebeurzenfonds is dit jaar vernieuwd. De belangrijkste verandering is dat de beurs meer op de persoon is toegesneden. De omstandigheden van de studenten variëren sterk. Sommige studenten wonen nog thuis en moeten reizen, anderen wonen op de campus. Ook verschillen de hoogten van de collegegelden per studierichting. In de praktijk betekent het dat er minder studenten tot het programma worden toelaten, maar dat de toelage voor de student zo goed als kostendekkend zal zijn.  Het fonds geldt alleen voor de bachelorfase van de studie. De toelating tot het fonds is gebonden aan strikte voorwaarden. De aspirant student moet een motivatiebrief schrijven en schriftelijk toezeggen de studieresultaten persoonlijk tweemaal per jaar te bespreken met de coördinator van Hapin in Papua.

Aanvragen van meisjes en van jongeren uit kansarme milieus en regio’s krijgen voorrang.