Al eerder informeerden wij u over ons cacaoproject in Papua. Dit project richt zich op het kweken van een plantje, de Coklat Belanda, ook wel Papua Kerafat genoemd. Deze plant is erg sterk is en levert hoogwaardige kwaliteit cacaobonen. In het verleden is de Coklat Belanda door de Nederlanders in Papua geïntroduceerd, maar door de komst van een nieuw ras was het in vergetelheid geraakt.

Dankzij Marc Argeloo, natuurbeschermer en schrijver van een mooi boek over Papua, is het plantje geherintroduceerd bij ons eigen cacaoproject. Cacaocoöperatie PATO heeft met hulp van Hapin trainingen aan boeren gegeven over het onderhoud, stekken en drogen van de plant.

Afgelopen november bezocht Philipp Kauffmann, directeur van het bedrijf Original Beans, op advies van Marc Argeloo het Hapinproject. Kauffmann produceert in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds al een chocoladereep, gemaakt van cacaobonen uit Papua. Vanwege het succes van deze repen is hij op zoek naar meer en hoogwaardige cacaobonen en daarmee lag de weg open naar de Coklat Belanda.

Wij zijn dan ook erg blij dat zijn bezoek tot een samenwerking met het WNF heeft geleid. Kennis over het onderhouden en stekken van het plantje wordt gedeeld en het WNF zal de bonen van de PATO boeren afnemen. Het duurt nog even voordat deze bonen van goede kwaliteit zullen zijn. Maar we hopen dat over een jaar of 3 onze bonen te proeven zijn in de chocoladereep van Original Beans!