Pro Papua is een organisatie die zich sinds vele jaren beijvert om alle relevante nieuws over en uit Papua in de vaderlandse media over het voetlicht te brengen. Daarnaast informeert Pro Papua met grote regelmaat en vasthoudendheid de Nederlandse politici (parlement en kabinet) en verantwoordelijke ambtenaren op Buitenlandse Zaken over de situatie in Papua en de oorzaken en achtergronden daarvan. Al deze activiteiten vergen een grote inzet, professionaliteit en tijdsinvestering. De huidige, kleine staf, onder leiding van Koen de Jager, gaf aan dat de werkbelasting een grens had bereikt en personele aanvulling niet meer tot de mogelijkheden behoorde. Daarnaast leeft de opvatting dat de Nederlandse organisaties die zich – vanuit verschillende perspectieven en werkterreinen – richten op West Papua, (meer) moeten samenwerken in het belang van de zaak van de Papoea’s. Er bleken tussen beide organisaties zoveel overeenkomsten, dat de verschillen een intensieve samenwerking niet hoefden te beletten. De besturen van Hapin en Pro Papua hebben daarom besloten om per 1 mei de werkzaamheden van Pro Papua onder te brengen bij Hapin. We zijn blij met deze bundeling van krachten en verwachten een extra impuls aan ons gezamenlijk streven ten behoeve van het volk van Papua.

Ook met de werkgroep Papua Solidariteit is inmiddels overeenstemming bereikt over een verregaande samenwerking met Hapin. De werkgroep Papoea Solidariteit organiseert sinds 2005 elk jaar rond 5 februari, de dag dat de Papoea’s in West Papoea de komst van het Evangelie vieren, een Papoea Solidariteitsdag. Ze doet dit in samenwerking met het Duitse Papua Partnerschafts Seminar en het West Papua Netzwerk en met steun van o.a. Hapin.

Hapin is verheugd dat ze in het brede, maar versnipperde landschap van Papua-organisaties zich meer en meer als verbinder mag profileren.