Project omschrijving

Plaats: Aimbe

Jaar: 2014
Donateur van Hapin, Iko Zijlstra, wees ons onlangs op een cacaoproject in Aimbe. De cacaocoöperatie, geleid door Derek Wanyambe, heeft al jaren te kampen met een slechte oogst. De planten hadden een overlevingsduur van maximaal vijf jaar, de opbrengst en de kwaliteit van de boon was laag en de plant was niet resistent tegen ziekten.

De coöperatie heeft nu met steun van de lokale overheid 3000 nieuwe plantjes aangeschaft en deze ondergebracht in een kwekerij. Dit nieuwe plantje is van een ander ras en wordt ook wel ‘Coklat Belanda’ genoemd. Dit plantje is in het begin van de jaren zestig door de Nederlanders geïntroduceerd in Papua. Deze plant is van een zeer sterk ras, levert een hoge kwaliteit boon en heeft een langere levensduur.

Hapin steunt dit project door zich te richten op het trainen van de producenten in het onderhoud van de cacaoplantages. Het doel van het project is om in het levensonderhoud van 600 cacaoboeren te voorzien. Hapin wil investeren in kennis. De coöperatie heeft aangegeven dat zij graag de tuinen op traditionele wijze willen onderhouden zonder chemische bestrijdingsmiddelen. De trainingen richten zich daarnaast op kennis opbouwen over ziektebestrijding en management van de plantages.