De werkgroep Kerk in Actie van de Protestantse kerk in Didam gaf op 19 maart jl, in het kader van de Sobere Maaltijd 2019, ruimte aan Hapin om zich te presenteren. Bestuurslid Hermien de Bruijn-Franken zette de relatie tussen Nederland en Papua in historisch perspectief en informeerde de deelnemers over het programma van kleinschalige hulp en de studiebeurzen voor jonge, talentvolle Papoea’s. De Papoea’s verdienen juist nu solidariteit en steun om zich te handhaven in een dagelijkse strijd voor erkenning van hun rechten en behoud van een duurzame en rechtvaardige samenleving. De bezoekers doneerden voor de projecten van Hapin het mooie bedrag van 236,90 euro, een bedrag dat door de diaconie van de gemeente werd verdubbeld!

Hermien de Bruijn-Franke

Hermien de Bruijn-Franken, Hapin bestuurslid, vertelt in Didam over het werk in en voor Papua

De Papoea’s smeken om aandacht van de wereld. Hun identiteit, cultuur en leefomgeving staan onder druk. Zal er voor hun kinderen nog een toekomst zijn? Hapin wil de spreekbuis zijn van de Papoea’s. We komen uw club, organisatie of gemeente er graag over vertellen. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.