Project omschrijving

In 2010 heeft Hapin voor ongeveer 1,25 miljard Rupiah aan projecten gesteund, dat is bijna 100.000 euro. Het gaat om 7 projecten in de regio Jayapura, eveneens 7 in de regio Merauke, 1 in Manokwari en 1 in de Baliem Vallei.

  • In Jayapura steunen we onderwijs speciaal voor meisjes, via P3W, de vrouwenorganisatie van de protestantse kerk, en via de voetbalschool. Ook steunen we een relatief groot project dat probeert de opbrengst te verbeteren van een groot areaal oude cacaobomen, in bezit van de families in het naburige dorp.
  • In Merauke concentreren de projecten zich op kleinschalige economische activiteiten, zoals een varkensfokkerij, organische landbouw, handel en de productie van vlees, vis en gevogelte. Daarnaast wordt de Papua Legal Aid Foundation gesteund. In de regio Merauke geven zij trainingen aan de bevolking over hun burgerrechten, met name ter beïnvloeding en controle van de eigen lokale overheid.
  • Het project in Manokwari is het vervolg van een zeer succesvol project uit 2009. Organisatie LP3BH van de bekende mensenrechtenadvocaat Yan Christian Warinussy zorgde ervoor dat 28 juristen na het succesvol afleggen van een examen als advocaat beëdigd konden worden. Vanaf 2010 verdiepen zij hun kennis van mensenrechten door stage te lopen bij mensenrechtenorganisaties.
  • In de Baliem Vallei ten slotte installeert een particuliere school in Muliama zonnepanelen om met de opgewekte elektriciteit computers te kunnen laten draaien. Een mooi voorbeeld van het gebruik van duurzame energie ten behoeve van modern onderwijs.

We hadden gehoopt meer te kunnen doen aan de bescherming van adat landrechten. Dit is erg belangrijk in Papua. We hebben u bijvoorbeeld geïnformeerd over de ontwikkelingen in Merauke. Het ontbrak echter aan goede en niet al te grote projectvoorstellen, waardoor we dit voornemen niet hebben kunnen uitvoeren. Het gaat veelal om langdurige en kostbare processen, zo hebben we inmiddels geleerd.