Project omschrijving

Samenwerking Yapelin, Hapin en Wilde Ganzen

De honderden vluchtelingen uit de Sentani regio die vorig jaar huis en haar moesten verlaten vanwege de aardverschuivingen en overstromingen, verblijven nu al anderhalf jaar in opvangcentra. 15 in totaal. Daar krijgen 300 families training en onderwijs om goed voorbereid te zijn om later te kunnen voorzien in hun levensonderhoud. De Papoea-organisatie Yapelin maakt zich daarvoor sterk. In februari gooide het coronavirus plotseling roet in het eten.

In de opvangkampen moesten nu in allerijl maatregelen worden genomen om de bewoners te beschermen tegen en voor te lichten over het gevaarlijke virus. De distributie van voedsel- en water moest veilig worden geregeld. Alle opvangcentra kregen watertanks, handsanitatie materialen als zeep en desinfecterende spray, mondmaskers en uitgiftepunten voor het eten.
Voorlichtingsteams verspreidden posters en informeerden de mensen over het waarom van het afstandhouden en maakten hen vertrouwd met onwennige hygiënische voorschriften, zoals de techniek van het handenwassen. Projectleider Ribka Kenelak meldde ons dat het project nu voor 70% is afgerond.

Wilde Ganzen
  • Gratis medicijnen voor de bewoners van dit opvangkamp bij Sentani
  • Nieuwe watertappunten in Kamp Polomo bij Sentani.
  • Voorlichting over landbewerking