Project omschrijving

Bedrag: € 800,-

Jaar: 2021

Geweld tegen vrouwen is een diepgeworteld probleem in de cultuur van de Papoea’s. Als er al aandacht voor is, ligt de nadruk nog te vaak bij incidenten in plaats van preventie. Maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom zijn we blij met organisaties als Pujaprema die het gesprek aangaan met vrouwen over hun grenzen, rechten en kansen. Én om tafel gaan met jongeren, want gewelddadige situaties komen in de datefase al voor.

In februari en maart van dit jaar waren er op de radio al advertenties te horen over verschillende vormen van geweld. Van alledaagse situaties zoals de taakverdeling in het huishouden tot jongeren die zich gedwongen voelden tot ongewenst seksueel contact.

Daarop aansluitend organiseerde Pujaprema met financiële steun van Hapin verschillende gespreksgroepen voor (jonge) vrouwen. Hapin-consultants Irma en Nova sloten aan bij een eerdere bijeenkomst. Irma: “Om religieuze en traditionele redenen worden alleenstaande moeders op Papua vaak veroordeeld door de samenleving. Het is dus een status waar je niet zo makkelijk voor kiest. Voor slachtoffers van geweld vormt dit een drempel om zich uit te spreken. Vrouwen zijn vaak bang om alleen achter te blijven of niet voor hun kinderen te kunnen zorgen. Ook is het rechtssysteem op Papua niet altijd onpartijdig. Sommige beoordelaars kiezen al snel partij voor de man in een juridisch traject. Gelukkig zetten verschillende organisaties op Papua zich in voor geweldslachtoffers.”

Er is dus nog een lange weg te gaan om het maatschappelijke discours over geweld en gelijke rechten te veranderen. Laat staan om het stigma rondom alleenstaande ouders bespreekbaar te maken. Maar met de gespreksgroepen van Pujaprema zijn de eerste stappen in de goede richting gezet.