Stichting Hapin Nieuwsbrieven

VACATURE

Secretaris – Stichting HAPIN – Utrecht

Hapin streeft naar een volwaardig bestaan voor de inheemse bevolking van Papua. Een bestaan waarin de Papoea’s in vrijheid hun eigen keuzes kunnen maken en zo bijdragen aan de ontwikkeling van hun land. Omdat we uitgaan van de kracht en dynamiek van de Papoea’s, steunen we initiatieven uit de Papuagemeenschap en krijgen we hulp van lokale deskundigen.

Hapin is op zoek naar een secretaris voor ons bestuur. De secretarisfunctie is een van de bestuurlijke pijlers van een organisatie. De secretaris wordt wel gekarakteriseerd als ‘het ‘geheugen’ van de organisatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor het verzamelen, ordenen en op een toegankelijke wijze opbergen van informatie. Het betreft een vrijwilligersfunctie.

Taken

  • Is lid van het Dagelijks Bestuur samen met de voorzitter en de penningmeester.
  • Stelt in overleg met de voorzitter en de stafmedewerkers de agenda op voor de bestuursvergaderingen.
  • Is verantwoordelijk voor het (doen) opstellen van notulen van bestuursvergaderingen. Is in overleg met betrokkenen verantwoordelijk voor het (doen) opstellen van het jaarverslag van Stichting Hapin.
  • Is eerste aanspreekpunt voor de stafmedewerkers van Stichting Hapin voor zaken betreffende het functioneren van het bureau van Stichting Hapin
  • Is met de voorzitter van het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid van Stichting Hapin,
  • Ondersteunt het bureau bij de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid.
  • Is bestuurlijk verantwoordelijk voor inhoud en uitvoering van de werkprocedures van het bureau van Stichting Hapin.
  • Ziet toe op een juiste archivering en op een juist beheer van het archief en het adressenbestand.

Belangstelling? Voor nadere inlichtingen, bel of mail Yvonne Carels (06-23228755 of info@hapin.nl)

Nadere informatie over het werk van stichting Hapin is ook te verkrijgen op onze website www.hapin.nl