Project omschrijving

Plaats: Manokwari

Jaar: 2012

In vele opzichten zijn Papoea’s anders dan andere Indonesiërs, maar voor de wet zijn ze gelijk. Het is de taak van de Indonesische overheid om minderheden te beschermen en er op toe te zien dat iedere burger dezelfde rechten heeft.

Daar waar de autoriteiten tekortschieten, is het werk van lokale NGO’s op het gebied van mensenrechten van cruciaal belang. Hapin steunt daarom al enige tijd het werk van Yan Christian Warinussy. Deze mensenrechtenadvocaat- en activist heeft de organisatie LP3BH opgericht: een door Papoea’s geleide NGO die het maatschappelijk middenveld ondersteunt en de traditionele Papua-gemeenschappen probeert te versterken.

Dit gebeurt door middel van voorlichting, onderzoek en onderwijs. LP3BH wijst de Papoea’s op hun basisrechten en verlaagt de drempel tot juridische hulpverlening, maar werpt zich ook op als belangenbehartiger van groepen die niet voor zichzelf kunnen spreken. Daarnaast biedt de NGO een opleiding aan veelbelovende studenten die zich willen inzetten voor de mensenrechten. Hapin steunt dit programma, en niet zonder succes. In 2012 zijn zeventien jonge juristen opgeleid tot mensenrechtenadvocaat. Zij gaan vol enthousiasme aan de slag om van Papua een plek te maken waar iedereen gelijk is, maar toch anders kan zijn.