Demi Nawipa ontvangt de felicitaties van de examencommissie voor zijn afstuderen als geoloogHapin helpt jonge Papoea’s die aantoonbaar beschikken over de kwalificaties die nodig zijn om een middelbare of hogere beroepsopleiding of universiteit met succes af te ronden. Daarnaast wordt kritisch gekeken naar de individuele motivatie en inzet. De voorkeur wordt gegeven aan studenten die afkomstig zijn uit sociaal-economisch zwakke regio’s in Papua en van wie de familie, dorp of gemeenschap niet of onvoldoende in staat is financieel bij te springen.

Demi Nawipa

Wie ben je?
Ik ben 31 jaar en ben geboren in Paniai (Wisselmeren), Mijn moeder stierf bij mijn geboorte en mijn verloor ik toen ik 13 jaar was. Ik heb geen broers en zussen. Mijn familie zorgde voor mij. Na de middelbare school studeerde ik in Papua Geologie en in 2012 zette ik die studie voort in Yogyakarta aan het Instituut voor Wetenschap en Technologie AKPRIND, de best gekwalificeerde hogeschool in Indonesië. Met de geweldige steun van Hapin mocht ik op 28 september jl. afstuderen als geoloog en ik mag me nu ingenieur noemen.

Wat ga je nu doen?
Beter Engels leren. Daarom volg ik tot mei 2020 een cursus Engels. Daarna zou ik graag mijn master doen aan de Universiteit van Utrecht of in Ohio, Amerika. Maar als dat niet lukt, doe ik dat in Bandung aan de Gadjah Mada Universiteit.

Wat is je droom voor de toekomst?
Als ik mijn master heb gedaan wil ik me richten op milieuonderzoek, specifiek op het gebied van het gebruik van grondwater als drinkwater. Dat is nu niet altijd verantwoord. Vorig jaar stierven veel kleine kinderen in Asmat, Yahukimo, Wagete en Nduga als gevolg van vergiftigd grondwater. Het onderzoek waarop ik nu ben afgestudeerd ging over dezelfde problematiek in een gebied op Oost-Java.

Meer info: