West-Papua: het vergeten volk

Van wie is West-Papua eigenlijk? Wie zijn de oorspronkelijke bewoners? Wat is er allemaal gebeurd en hoe is de wereld hiermee omgegaan? Met de website www.westpapuahetvergetenvolk.nl draagt auteur Gerard Thijssen bij aan het doorbreken van de taboesfeer die hangt rondom dit onderwerp. Onlangs bracht Gerard het boek West-Papoea: het vergeten volk uit. Het boek is te bestellen via bruur-4@hotmail.nl. De kosten bedragen € 23,95 inclusief verzending.