Feest in huize Hapin! Onze stichting bestaat dit jaar veertig jaar. Al vier decennia lang zien de Papua’s zich door u gesteund. Dat vieren we met een jubileumeditie van de nieuwsbrief. Hierin gaan we terug in de geschiedenis, naar hoe het allemaal begon. Welke enthousiaste vrijwilligers stonden er aan de wieg van Hapin en wat waren hun drijfveren? Ook hebben we oud-directeur Wietse Tolsma bereid gevonden om te schrijven over een project dat hem in alle jaren dat hij werkzaam was voor Hapin het meest is bijgebleven.

Dit jaar is het ook vijftig jaar geleden dat zo’n honderd tot tweehonderd Papua’s uit Nederlands Nieuw-Guinea wegvluchtten en naar Nederland kwamen. De Papua-gemeenschap bestaat inmiddels uit zo’n drie generaties die geruisloos zijn geïntegreerd in de Nederlandse samenleving, maar een sterke band met hun thuisland hebben. Verschillende in Nederland wonende Papua’s hebben een platform opgericht om dit gegeven niet ongemerkt voorbij te laten gaan.

U leest er alles over in deze HapiNieuws.