Hapin heeft een partner gevonden in de katholieke ontwikkelingsorganisatie Mensen met een Missie. De stichting gaat het onderwijs van twintig kinderen van Papua-vluchtelingen in buurland Papua New Guinea financieren.

De bewoners van het kamp Boroko, bij de hoofdstad Port Moresby, waren tot voor kort financieel onafhankelijk. Ze konden leven van landbouwproducten die ze op de lokale markt verkochten. Omdat de vluchtelingen recentelijk zijn verdreven van het stuk land dat ze bewoonden en bewerkten, zijn ze nu geheel afhankelijk van hulp van buitenaf.

Dankzij de steun van Mensen met een Missie kunnen twintig kinderen uit het kamp hun opleiding vervolgen. Hapin is erg blij met deze bijdrage!

Papua refugee educational project in PNG