De Asian Human Rights Commission (AHRC) heeft het afgelopen jaar de mensenrechtensituatie in Indonesië gevolgd. Haar bevindingen zijn samengevat in een jaarverslag, uitgebracht op de Internationale Dag van Mensenrechten op 10 december.

In het rapport wijst de commissie erop dat er geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor ernstige schendingen van mensenrechten, ondanks een aantal hervormingen. Effectieve hervormingen zijn niet zichtbaar in de straffeloosheid die de daders van mensenrechtenschendingen genieten. Als gevolg worden schendingen herhaald, en wachten de slachtoffers van eerdere gevallen nog op rechtvaardigheid.

Ernstige wreedheden van het leger, zoals arrestaties van burgers, marteling en intimiderend geweld blijven een voortdurend punt van zorg in Papua.Wat betreft de situatie in Papua doet AHRCH de volgende aanbevelingen:

– het opzetten van een speciale instelling om coruptie tegen te gaan

– bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting en vergadering door de Indonesische autoriteiten in Papua

-onderzoek naar wijdverspreid misbruik en grove mensenrechtenschendingen door het Hof van de Rechten van de Mens

Lees hier het volledige jaarverslag:

http://www.humanrights.asia/resources/hrreport/2010/AHRC-SPR-005-2010.pdf