Project omschrijving

honai in Akima Baliem papuaPlaats: Arso
Jaar: 2017

In Papua is een goede en ononderbroken stroomvoorziening niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Als er al elektriciteit is, dan is het vaak nog afwachten hoe lang het licht blijft branden en de koelkasten hun werk kunnen blijven doen. De behoefte aan stroom is veel groter dan het aanbod. Grote bedrijven en hotels hebben daarom noodaggregaten standby, die meestal op diesel lopen.

In afgelegen gebieden in Papua is de situatie vandaag goed te vergelijken met het 19de eeuwse Nederland. Dat wil zeggen electriciteit en stromend water zijn er niet. Ruim 22% van de bijna 3 miljoen Papua’s, leeft helemaal of bijna helemaal zonder deze voorziening. Deze mensen leven bij kaarslicht of gebruiken kerosinelampen. Dat is slecht voor de gezondheid, maar ernstiger nog is het brandgevaar voor de droge, grasrieten woonhutten, de z.g. honais. Er komen regelmatig mensen om, of men loopt zware brandwonden op.

Goede binnenverlichting zou voor duizenden Papuagezinnen een ongekend gemak betekenen en het leven aanzienlijk veraangenamen. Denk ook eens aan het onderwijs en de gezondheidszorg. Voor een goed functionerende gezondheidszorg is aansluiting op het electriciteitsnet een basisbehoefte voor b.v. het electronisch bijhouden van medische gegevens en het gekoeld bewaren van medicijnen. Voor het verrichten van eenvoudige medische handelingen is een goede verlichting een voorwaarde. Maar ook voor het onderwijs in Papua is er behoefte aan een duurzame en ongestoorde stroomvoorziening. Hapin hielp enkele jaren geleden een school in de kampong Muliama, in de Baliemvallei met de aanschaf en het installeren van zonnepanelen. Dankzij die voorziening kunnen de docenten en leerlingen gedurende de hele dag ongehinderd gebruik maken van hun computers en kunnen er ook ’s avonds lessen worden gegeven.

Onlangs ontving Hapin opnieuw een verzoek om te helpen bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Ditmaal gaat het om een aantal dorpen in de districten Arso en Waris in het uiterste noordwesten van Papua, aan de grens met Papua New Guinea. In deze streken is nauwelijks electriciteit. Het ontbreken van deze voorziening werkt ontbossing in de hand: de mensen hebben het hout nodig om hun potje te koken en gebruiken het ook voor de verspreiding van licht. In het dorp Yetti kunnen binnenkort als experiment ’s avonds de eerste solarlampjes branden. De vroege avonduren kunnen dan benut worden voor het voorbereiden van de lessen door de onderwijzers en het maken van het huiswerk door de leerlingen. Met de aanschaf en installatie van deze zonnepanelen is ruim 2.000 euro gemoeid.