Project omschrijving

Jaar: 2014

Yunita Irap geboren wil graag lerares op een basisschool worden. De basisschool is volgens haar de belangrijkste onderwijsperiode uit het leven van een kind. Het is dé plek waar een ouder zijn of haar kind kan zorgen voor een goede start in het leven van hun kind.Docenten in het basisonderwijs zijn schaars in kleine dorpen in Papua. Met name in de hooglanden van Papua is er een lerarentekort. In haar droom ziet Yunita zichzelf les geven aan kinderen in een klein dorpje ergens in Papua. Als er ook maar 1 kind in zo’n klein en geïsoleerd dorpje naar school wil, zal zij daar naartoe gaan om de kinderen te onderwijzen.

Wilt u haar steunen bij het realiseren van haar droom? Geef Yunita dan een kans door een donatie over te maken via GrantGesture.

Hapin heeft Papua studenten geselecteerd die zijn samengebracht op de website Grantgesture.org. Selectie heeft plaats gevonden op basis van motivatie, behaalde resultaten, studiekeuze en ambitie. Op de website stellen zij zich voor.

U kunt investeren in een student naar keuze. Mocht u daar voor kiezen, dan houdt de student u up-to-date over zijn of haar ontwikkelingen, studieresultaten en onderzoeksthema’s.