Training voor nieuwe groep marktvrouwen in Jayapura2019-04-24T11:12:57+02:00

Project omschrijving

ondernemerschap Papua

€6.383,00

€6.383,00

De Papoeavrouwen hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van hun gezinnen en familieleden. Verdiend geld wordt (te) snel aangewend om hun eigen omgeving te gerieven in plaats van een zakelijke investering in hun eigen onderneminkje. Ondernemingsgericht en zakelijk denken is de cultuur van Papua vreemd. Om die reden is in 2013 een initiatief gelanceerd vanuit KSP Hapin om deze vrouwen microkredieten te verschaffen. Met dit krediet zijn de vrouwen in staat de nodige investeringen te doen in hun onderneming, zoals de aankoop van hun producten (veelal groenten, fruit en vis), het borgen van een regelmatige aanvoer van hun verkoopwaar en het betalen van de locatie. Maar ook schept het de mogelijkheid om te sparen, het gespaarde geld weer opnieuw in te zetten en de omzet en de winst te vergroten. Daarmee zijn de vrouwen meer en beter in staat om voor hun familie, gezin en kinderen, te zorgen. Tegelijkertijd worden de vrouwen door middel van cursussen en trainingen geleerd hoe ze met geld moeten omgaan (een boekhoudcursus), hoe gelden te reserveren voor nieuwe investeringen, hoe te sparen en hoe zakelijke en particuliere inkomsten en bestedingen te scheiden, kortom training in financieel en zakelijk beheer en ondernemen. Het microkrediet programma van Hapin is een groot succes gebleken. In 2017 hebben 72 vrouwen kredieten ontvangen via het Hapin programma. Het overgrote deel van de vrouwen lost volgens schema de kredieten netjes op tijd af.

Hapin Papua heeft aan Hapin Nederland het projectvoorstel aangeleverd om in het midden van dit jaar opnieuw in het kader van de Training of Community voor autochtone vrouwelijke ondernemers (ToC) een cursus Ondernemerschap aan te bieden. De cursisten zijn ditmaal 10 deelnemers die in 2017 met goed gevolg een eerste cursus hebben gevolgd. Zij krijgen nu een vervolg- training die er gericht is hun praktische vaardigheden en kennis met betrekking tot in- en verkoop, financieel management en hygiëne, over te dragen aan een nieuwe groep marktvrouwen op de markten van Kampwolker en Waena. Hierbij gaat het gaat om 40 deelnemers. Zij leveren financieel een eigen – bescheiden – bijdrage. De cursusduur is 5 dagen.
De cursus wordt verzorgd door Rina O Maizier consultant (ILO) en 2 Master Trainers van de Business Development Services Provider/BDSP Riwani Globe.

Doelstelling van de cursus

De 15 lokale trainers zijn na de cursus van juli 2018 in staat om de kennis en de vaardigheden die ze in de eerdere cursus Training van de Trainers hebben opgedaan in de praktijk over te dragen aan hun nog weinig tot niet geschoolde collega’s marktverkopers van de markten Kampwolker en EXPO in Waena en Jayapura. Ze brengen dit daarna in praktijk voor een groep van 40 marktvrouwen, die zij op hun beurt instrueren en de kennis en vaardigheden in deze discipline aanleren en inoefenen in diverse gevarieerde en interactieve werkvormen.
De cursus draagt bij tot een grotere vaardigheid en professionaliteit van de marktverkopers (vrijwel allemaal Papoea vrouwen) in sociale vaardigheden, verkooptechnieken, financieel beheer en hygiëne. Het vergroot het concurrentievermogen en de eigenwaarde van deze mama’s in een samenleving waar de autochtone Papoea steeds meer in een achterstandspositie komt. Voor Papoea vrouwen geldt dat in bijzondere mate. Door de stijgende inkomsten zijn ze in staat de schoolgelden en uniformen voor hun kinderen te betalen. Indirect komt dit project dus de gehele gemeenschap ten goede.

Met dank aan de Bredius Stichting die het leeuwendeel van de projectkosten voor zijn rekening neemt.

Update:

https://hapin.nl/papoea-marktvrouwen-worden-trotse-ondernemers/

Project details

Categorieën:

Tags:

Ga naar de bovenkant