Project omschrijving

Plaats: Aimbe

Jaar: 2014

In een eerder bericht hebben wij u op de hoogte gesteld van het cacaoproject in Aimbe. Dit project richt zich op het trainen van de boeren in het professioneel beheer en onderhoud van de cacaoplantages. 600 cacaoboeren moeten hiermee uiteindelijk in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Hapin wil investeren in kennis. De coöperatie heeft aangegeven dat zij graag de tuinen op traditionele (en dus duurzame) wijze wil onderhouden zonder chemische bestrijdingsmiddelen. De trainingen richten zich daarnaast op ziektebestrijding. Er wordt geëxperimenteerd met de cacaoplant ‘Coklat Belanda’, een uitzonderlijk sterke en resistente plant, ooit in Papua geïntroduceerd door Nederlandse kwekers.

Docenten en onderzoekers van de landbouw hogeschool Stiper gaven tijdens een training deskundige presentaties aan de 42 deelnemende cacaoboeren. In 2007 voerde Hapin de succesvolle campagne ‘Papuaboer zoekt school’ uit voor Stiper. Prachtig om nu te zien dat deze landbouwschool op haar beurt weer een ander project van Hapin kan begeleiden!

Marc Argeloo is nauw betrokken bij andere cacaocoöperaties in Papua. Hij gaf tijdens deze training ook een presentatie. Zijn enthousiasme voor de ‘Nederlandse’ chocolade in Papua is overgeslagen op de boeren en de coöperatie. Hij is van mening dat er voor de ‘Coklat belanda’ uit Papua op de wereldmarkt grote belangstelling zal zijn. Nauwere samenwerking tussen Hapin-Papua (Pt. Hapin) en coöperatie in Aimbe kan die droom werkelijkheid doen worden.