Project omschrijving

Jaar: 2021

Bedrag: € 1.550

Waar: Jayapura en omgeving

De samenleving van Papua wordt grotendeels gedragen door vrouwen. Achter de schermen zorgen ze onvermoeibaar voor het dagelijks brood en de opvoeding van kinderen. Toch is er weinig waardering en respect voor haar. Helaas is huiselijk geweld, vernedering en achterstelling van vrouwen en meisjes vaak aan de orde van de dag. De kinderen groeien hiermee op, raken er mee vertrouwd en nemen deze rolpatronen over. Zo gaat het van generatie op generatie.

De organisatie Pujaprema (Centrum voor vrouwen en kinderen) probeert deze negatieve spiraal te doorbreken. Eind 2021 ging zij – met financiële steun van Hapin – de boer op met een programma waarbij ruim 90 docenten in het kleuter- en basisonderwijs werden getraind om kinderen te leren dat meisjes en jongens gelijkwaardig zijn. Ook een meisje kan de weekopening op school verzorgen, ook een jongen kan zijn moeder helpen in de keuken. In allerlei rollenspellen werden herkenbare situaties gecreëerd die het kind bewust maakt van vanzelfsprekende, maar scheefgegroeide en onveilige verhoudingen tussen jongens en meisjes. Ook werd er intensief aandacht besteed aan het tegengaan van pesten, dat vaak gendergeoriënteerd is. In plaats van het apart zetten van jongens en meisjes in de klas (wat gebruikelijk is), worden ze naast elkaar gezet en leren ze om gelijkwaardig met elkaar om te gaan. Het is even wennen, maar iedereen wordt er gelukkiger van.

Pujaprema | Hapin