Project omschrijving

Plaats: Abepura

Jaar: 2010

Hapin heeft een mooie link weten te leggen tussen Stiper en het kindertehuis Pelangi I in Abepura. Stiper en Pelangi willen gezamenlijk een commerciële varkensfokkerij opzetten. Op die manier wordt het kindertehuis minder afhankelijk van sponsors.

Het project is in beginsel bedoeld met het oog op het verwerven van inkomsten voor en de financiële verzelfstandiging van het kindertehuis Pelangi (Pelangi betekent Regenboog). Hiermee heeft Hapin al sinds 1972 een samenwerkingsrelatie. Jaarlijks ontvangt dit tehuis (met ruim 30 bewoners) een subsidie voor de exploitatie van het tehuis en ondersteuning voor kosten van levensonderhoud en onderwijs voor de kinderen.

De gedachte aan een commercieel opgezette varkensfokkerij is een al lang levende wens van het management, dat overigens al veel langer in beperkte mate varkens houdt. Een lucratieve aangelegenheid die direct de zwakke financiële positie van Pelangi ten goede komt.

Het project zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met Stiper, een instelling voor hoger Landbouwonderwijs. Deze school is sinds 3 jaar in het blikveld van onze organisatie. De eigentijdse onderwijsdidactiek en modern-pedagogische attitude van deze school vallen in de context van Indonesië op en zijn zeker voor Papua uniek.

De ongeveer 100 studenten (veelal boeren uit het arme binnenland) leren in theorie en praktijk de productiemethoden te verbeteren, vermarktingstechnieken en nieuwe landbouwgewassen te verbouwen. Een varkensfokkerij is ook ideaal voor agrarisch onderwijs in de praktijk.

Helaas is dit project niet gerealiseerd omdat het project te ambitieus was en we de financiering voor dit project via PifWorld niet voor elkaar hebben gekregen.