Project omschrijving

Plaats: Manokwari

Jaar: 2009

Land is voor Papoea’s van levensbelang. Het bos is als een supermarkt waar van alles is te vinden. Papua is de laatste decennia echter sterk veranderd. Er zijn veel migranten uit andere delen van Indonesië  bijgekomen. Zó veel, dat Papoea’s een minderheid dreigen te vormen in  hun eigen land. Al die nieuwkomers hebben land nodig.

Ook bedrijven strijken neer, voor mijnbouw, houtkap of plantagelandbouw. Hoewel de Papoea’s precies kunnen vertellen van wie, welke familie of clan een stuk bos is, omschrijft de staat diezelfde grond dikwijls als ‘ongebruikte grond’, dus staatseigendom. Het gewoonte- of adatrecht op de grond is niet opgeschreven. Dat gaat ook moeilijk als er geen hek omheen staat. Vaak komt het daarom tot conflicten met de oorspronkelijke bewoners van Papua.

Het kan gunstig uitpakken wanneer de adat-landrechten wél in kaart worden gebracht. Dat geeft duidelijkheid over wie waaraan rechten kan ontlenen. Gezien het toenemende gevaar van grootschalige ontbossing is bescherming van landrechten een topprioriteit op Papua. Sinds vorig jaar heeft Hapin steun aan projecten op dit gebied dan ook in haar beleid opgenomen.

In Manokwari is de Papua-organisatie Yalhimo al jarenlang actief. Vorig jaar is begonnen met het maken van landkaarten samen met de bevolking. Het participatieve karakter van dit project is erg belangrijk. Zo weet je dat iedereen de kaarten letterlijk en figuurlijk onderschrijft. Vervolgens worden de kaarten gedigitaliseerd. Ze kunnen daardoor makkelijk aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen en ook makkelijk verspreid worden. Dat laatste is weer van belang in het proces dat moet leiden tot erkenning van de kaarten door de (plaatselijke) overheid. Als dat doel gehaald is, dan kunnen de bewoners hopelijk nog lang ongestoord over hun eigen grond lopen.