Project omschrijving

Plaats: Sorong

Jaar: 2017

De Kokoda is een gemeenschap die zich ophoudt in het zuiden van de stad Sorong. Door de stroom migranten en de snelle ontwikkelingen in de samenleving zijn de Kokoda’s in verdrukking geraakt. Zij bezitten niet of nauwelijks eigen grond en het merendeel leeft in het armste deel van de stad. Dit gebied bestaat voornamelijk uit mangrovebossen en moerasgebied. Ze verdienen geld door de verkoop van kangkoeng (een soort waterspinazie) en slakken.

In de wijk ‘Sakur’ wonen veel Kokoda en in deze wijk wil de vrouwenorganisatie ‘Bunga Papua’ een peuterspeelzaal beginnen en een leesclub organiseren. Ook willen ze starten met een huiswerkklas voor meisjes, waar ze ook leren om te gaan met de computer. Deze kinderen vormen een kwetsbare groep omdat de ouders en familie het schoolgeld en andere kosten niet kunnen betalen. De alfabetiseringsgraad is niet alleen bij de kinderen maar ook bij de ouders erg laag. Om te voorkomen dat de kinderen tussen de wal en het schip vallen, zetten de vrouwen van Bunga Papua zich al sinds 2001 in voor informeel onderwijs en begeleiding van de Kokodakinderen. Daarnaast proberen ze de bewustwording over de waarde van onderwijs bij de ouders te vergroten door hen te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.

De subsidieaanvraag bij Hapin bestaat uit de aanschaf van boeken, tafels, stoelen, een schoolbord en vervoerskosten voor de leraren. De leraren bieden hun diensten gratis aan omdat ze overtuigd zijn van de meerwaarde van deze investering in de toekomst van deze kinderen op achterstand. Het districtshoofd van Sakur heeft zijn clubhuis afgestaan voor de activiteiten van Bunga Papua.