Project omschrijving

school ibelak PapuaPlaats: Ibelak

Jaar: 2016

We zijn er trots op als onze kinderen en kleinkinderen het op school goed doen. En als er zich leerproblemen of achterstanden voordoen, dan hebben de scholen uitstekende professionele instrumenten om daar wat aan te doen. Het contrast met het onderwijs in Papua is groot. In de berggebieden is er vaak nauwelijks sprake van onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs laat te wensen over, de leermiddelen ontbreken en de onderwijzers komen vaak niet opdagen. Een probleem vormt ook de grote afstand die de kinderen moeten afleggen om een school te bereiken.

Elly Esema, alumni van Hapin/Grantgesture, heeft samen met andere enthousiaste docenten een eenvoudig schoolgebouwtje laten bouwen in Ibelak, een bergdorpje in de Baliemvallei. De kinderen hoeven nu niet langer lange tochten naar school te maken en lang van huis te blijven, maar kunnen in de veilige omgeving van hun eigen dorp opgroeien en naar school gaan. Op vrijwillige basis geven deze onderwijzers les aan 67 kinderen, in leeftijd variërend van zes tot tien jaar. Om hun didactische vaardigheden te verbeteren volgen ze een lerarentraining. Hapin maakt dat financieel mogelijk. Een punt van zorg waren nog de boeken. Ze zijn weliswaar gratis, maar omdat het gebied enkel per vliegtuigje is te bereiken, moet er flink betaald worden voor het transport naar Ibelak. Hapin heeft deze kosten voor haar rekening genomen.