Project omschrijving

Bedrag: € 3.400,-

Jaar: 2019-2021

“Onze droom is om onderwijs beschikbaar te maken in alle uithoeken van Papua. We willen een einde maken aan analfabetisme en laaggeletterdheid, dat al generaties lang bestaat. We willen onderwijs dat past bij onze culturele context en het karakter van de Papoea’s.” Deze ambitieuze woorden komen van Aleks Giyai, één van de oprichters van de organisatie Gerakan Papua Mengajar (GPM – beweging voor goed onderwijs).

Als gelauwerd dichter en literatuurliefhebber, houdt Aleks zich veel bezig met lezen en schrijven. Hij werd geraakt door de onderwijsproblemen in het land: de lage kwaliteit van onderwijs op scholen en het hardnekkige analfabetisme. Samen met een groep docenten geeft hij, naast zijn gewone werk, les aan Papoeakinderen die buiten het onderwijssysteem vallen. Dat doen zij op een manier die aansluit bij de leefwereld van de kinderen: met behulp van de natuur, mensen en materialen om hen heen. Zonder bindende regels en reglementen, maar met een liefdevol hart voor de kinderen die ook recht hebben op goed onderwijs.

Dat werk is niet altijd eenvoudig. Zo krijgt GPM geen steun van de overheid en ontbreekt het vaak aan voorzieningen en vervoer voor scholieren en onderwijzers. Afgelopen jaar steunde Hapin de bouw van twee houten lokalen voor een groep straatkinderen in Buper (een kampong vlakbij Jayapura). Hoewel de coronacrisis de bouw wat vertraagde, kunnen de lokalen inmiddels bijna in gebruik worden genomen. De protestantse gemeente De Ontmoeting in Nunspeet adopteerde dit project.