Project omschrijving

Plaats: Jayapura

Jaar: 2015

De kwaliteit van het onderwijs in Indonesië en in het bijzonder in Papua is slecht. Het percentage analfabeten is er het hoogste van het land. Kinderen maken de basisschool af, maar blijken dan nog nauwelijks te kunnen lezen, schrijven en rekenen. Toch is er enorme behoefte aan onderwijs. Het aantal leerlingen in de regio Jayapura is geëxplodeerd met als gevolg dat de scholen niet kunnen voldoen aan de vraag. Klaslokalen zitten overvol en leraren hebben geen tijd om persoonlijke begeleiding te geven aan de leerlingen.

Een groep jonge leraren maakt zich zorgen om deze situatie. Ze vrezen dat veel kinderen drop-outs worden, op straat gaan leven en in verkeerde handen vallen. De docenten hebben een goed doordacht plan ontwikkeld om aan 300 Papua basis- en middelbare school studenten gratis bijles en huiswerkbegeleiding te geven in o.a. wiskunde, natuurkunde en Engels. Ook proberen ze bij de ouders het bewustzijn te vergroten om hun kinderen goed onderwijs te laten volgen en ook de omgeving van de leerlingen te betrekken zodat het kind gestimuleerd wordt om te studeren. Hapin besloot deze groep bevlogen en betrokken docenten financieel te steunen.