Regelmatig bereiken ons berichten van studenten en anderen over de onderwijssituatie in Papua. Het is een somber stemmend beeld.

Het basisonderwijs is, zeker in het binnenland, kwalitatief onder de pedagogische en didactische maat. Onderwijzers komen met regelmaat niet opdagen maar incasseren wel elke maand hun salaris. Ze laten zich vaak pas weer zien als er eindtoetsen moeten worden afgenomen. En ook dan spelen geld en persoonlijke voorkeuren een dubieuze rol bij het wel of niet afgeven van een positief testresultaat.

Studenten in het hoger en academisch onderwijs signaleren corruptiepraktijken in alle lagen van het onderwijssysteem. Ze worden geconfronteerd met plotselinge betalingsverzoeken om deel te kunnen nemen aan examens en voor het gebruik van onderzoeksinstrumenten en laboratoria. Tentamens en examens worden soms zonder reden uitgesteld, waarna gewoon weer opnieuw moet worden ingeschreven en betaald. Hetzelfde geldt voor colleges. Omdat studenten afhankelijk zijn van de medewerkers, doen zij hun mond vaak niet open. Smeergeldpraktijken, afwezigheid, administratief wangedrag en andere varianten van corruptie: dit kenmerkt helaas de omgeving waarin de jonge student zijn/haar weg moet vinden.

Onze studiebeurscoördinator Nova Seseray vertelt het verhaal van een aantal jongens uit de Asmat-regio die verblijven in een asrama (studentenhuis) in Sentani. Om hun studiekosten te kunnen blijven betalen, bezuinigen ze op hun maaltijden en lijden ze soms honger. Velen van hen geven het op, teleurgesteld en ontmoedigd. Hapin wil deze en andere studenten te hulp komen. Niet alleen met een studiebeurs, maar ook door hen te bemoedigen. Daarom bereiden we samen met Nova een bijeenkomst voor met de acht studenten die momenteel via Hapin een studiebeurs ontvangen. Om naar elkaar te luisteren, elkaar moed in te spreken en deskundig advies te ontvangen over hoe je op een integere manier kunt studeren en de samenleving kunt dienen.

Onderwijs op Papua | Hapin

Meer over studiebeurzen

Gori, Gerad en Safer | Hapin

STUDIEBEURS VOOR DRIE TALENTVOLLE ASMAT-KUNSTENAARS

Maak kennis met Gori, Gerad en Safer. Drie studenten die een opleiding beeldende kunst aan het ISBI in Jayapura volgen. Hun specialisaties zijn geïnspireerd door hun afkomst: de Asmat-regio. En daar zijn we blij mee! Want naast het verstrekken van een beurs, kan Hapin zich op deze manier ook inzetten voor het behoud en de promotie van het cultureel erfgoed van de Papoea’s.

Lees meer >>

Melani Baransano

STUDENT: MELANI TERESA BARANSANO

Melani is geboren en getogen in Jayapura en komt uit een eenvoudig gezin. Omdat haar vader visser is, verschilt zijn inkomen per maand. Daarom heeft Melani een beroep gedaan op het studiebeurzenprogramma van Hapin. Momenteel volgt zij een Managementopleiding aan de Faculteit Economie van de Negeri Yapis Papua in Jayapura.

Lees meer >>