Afgelopen jaar hebben Hapin en stichting Rajori de uitzending van twee medische missies naar de vluchtelingen rondom Wamena gefinancierd. De missies zijn uitgevoerd door een groep vrijwilligers, bestaande uit dokters, verpleegkundigen, traumahulpverleners en jongerenwerkers.

Hoewel we blij zijn met de resultaten van de afgeronde missies, zit het werk er nog niet op. Tot nu toe is het medisch team er alleen in geslaagd om vluchtelingen te bezoeken die redelijk te bereiken zijn. Echter, een deel van de vluchtelingen bevindt zich op locaties die veel verder weg liggen. Daarbij moet ook een deel van de tocht te voet worden afgelegd. Dat vraagt veel van het medisch team. Desondanks leefde bij de vrijwilligers de wens om terug te gaan naar het gebied.

Hapin vindt het belangrijk dat iedere vluchteling de noodzakelijke medische zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Daarom is besloten geld beschikbaar te stellen voor een derde en laatste medische missie. Op het moment van schrijven is het team hard aan de slag in de buitengebieden van Wamena. Daar treffen zij veel vluchtelingen aan die lijden aan schurft, diarree, tyfus en infectieziekten. De beschikbaar gestelde gelden worden vooral besteed aan medicijnen, drinkwater, voedsel en transportkosten (retourvliegtickets van Jayapura naar Wamena en lokaal transport). Het team bestaat vrijwel volledig uit vrijwilligers. Longarts dokter Mia Rumateray – die zelf via Hapin een financiële bijdrage voor haar studie ontving – staat de vrijwilligers bij.

Project Papua – Nduga 3e missie (1)

Meer over Project Nudga

Controle keel Nduga Papua

HAPIN EN RAJORI – NDUGA VLUCHTELINGEN ONTVANGEN HULP VAN MEDISCH TEAM

Een medisch team bestaande uit dokters, verpleegkundigen, traumahulpverleners en jongerenwerkers is van 13 tot 20 december in Wamena en omstreken geweest. Ze bezochten plaatsen waar vluchtelingen uit Nduga zich ophielden.

Lees Meer >>

Nduga Medical team

HULP OP KOMST VOOR DE VLUCHTELINGEN UIT NDUGA IN WAMENA

In het voorjaar van dit jaar vluchtten duizenden mannen, vrouwen en kinderen voor het geweld van het Indonesische leger in de jacht op rebellen in deze regio.
Lees meer >>

Ontredderde vluchtelingen uit Nduga zoeken een veilig heenkomen in Wamena

TWINTIGDUIZEND PAPOEA’S OP DE VLUCHT IN EIGEN LAND – HAPIN EN RAJORI SLAAN DE HANDEN INEEN

Vanaf eind december 2018 zijn meer dan twintigduizend Papoea’s hun woongebieden in het Nduga gebied in Papua ontvlucht. Aanleiding was het optreden van het Indonesische leger dat een nietsontziende vergeldingsactie uitvoerde in het gebied, als antwoord op de moord op negentien werkers aan een verbindingsweg door rebellen van het z.g. West Papua Bevrijdingsleger.

Lees meer >>