GEZAMENLIJKE CAMPAGNE HAPIN EN RAJORI

MEDISCH TEAM BEREIKT VLUCHTELINGEN UIT NDUGA REGIO. 

EERSTE VERSLAG UIT WAMENA  –  FEBRUARI 2020

In en rond de stad Wamena in Papua verblijven ruim 5.000 vluchtelingen. Ze zijn er al sinds maart  vorig jaar. Mannen, vrouwen en kinderen zoeken er veiligheid en bescherming. Ze zijn in doodsangst gevlucht uit de regio Nduga nadat het Indonesische leger, op zoek naar opstandige Papoea’s, hun dorpen, huizen en tuinen verwoestte en bezit nam van kerken en andere publieke gebouwen.  Nu bijna een jaar later, zijn de vluchtelingen (ook wel IDP’s genoemd, Internal Displaced People)  er nog steeds, verspreid over tientallen kleine en grotere spots in en rond Wamena.  Terug naar Nduga  is voor deze opgejaagde mensen geen optie meer. Angst en ontreddering tekenen hun leven. Oude mensen en kleine kinderen zijn het meest kwetsbaar. Het medisch team rapporteert veel gevallen van ondervoeding, schurft, dysenterie, botbreuken en  diarree, of een combinatie van daarvan. Maar veruit de meeste slachtoffers lijden aan ernstige luchtweginfecties en spijsverteringsproblemen.  Het is ’s nachts koud in de Baliem en er is weinig of geen vertrouwdheid met hygiene en goede voeding ontbreekt. De fysieke verzwakking en uitputting maakt de ontheemden extra kwetsbaar. Velen van hen zijn getraumatiseerd en mijden ieder contact met anderen. Zelfs voor hulpverleners zijn ze moeilijk benaderbaar. Vertrouwen winnen kost tijd. Daarnaast worden de hulpverleners verdacht gemaakt door de veiligheidsdiensten en militairen. Soms worden ze botweg tegengewerkt als ze de vluchtelingen willen benaderen. Toch zijn er inmiddels voor honderden kinderen provisorische scholen opgezet, onder en achter een tentzeil met een  plank als tafel.

  • Twintigduizend Papoea’s op de vlucht in eigen land – Hapin en Rajori slaan de handen ineen

    €27.000,00

    €11.437,17

    42%

     

EINDELIJK HULP

Een medisch team bestaande uit  dokters, verpleegkundigen, traumahulpverleners en jongerenwerkers is van  13 tot  20 december in Wamena en omstreken geweest. Ze bezochten plaatsen waar vluchtelingen zich ophielden, die in kleine groepen of in grotere familie-eenheden bij elkaar zitten. Hom-Hom,  Jalan Papua, Kimbim,Jalan Pintas 3, Walesi, Ilekma, Ilekma 3, Okubunke, Welesi Tikilmo en Yagara. De vluchtelingen die zich dieper in het oerwoud schuilhouden konden (nog) niet worden bereikt.

De groep vrijwilligers is onderdeel van het medisch team van de Geraja Kristen Indonesia (GKI). Stichting Rajori en Hapin hebben in een gezamenlijke campagne deze eerste reis van het team financieel mogelijk gemaakt.  De eerste tranche van 4800 euro is vooral besteed aan medicijnen,  drinkwater, voedsel en de transportkosten. Onlangs stuurde het team ons een duidelijk en inzichtelijk verslag van hun eerste bevindingen.  Het operationeel programma van het medisch team bestaat uit zes missies naar Wamena, waarvan de eerste nu achter de rug is.  Het team staat te popelen om terug te keren en de bezochte plaatsen opnieuw te visiteren. Maar ook willen ze de meer afgelegen plaatsen in het gebied bezoeken om zorg te verlenen aan de vluchtelingen die zich daar schuil houden.

BLIJFT U HET MEDISCH TEAM NDUGA  STEUNEN?

De eerste missie van het medisch team heeft aangetoond dat er voorlopig nog veel hulp nodig zal blijven. De honderden patienten die zijn behandeld moeten opnieuw worden bezocht en de vluchtelingen die nog niet zijn bereikt hebben ook dringend hulp nodig. Ook de kinderen zijn in beeld. De programma’s om hen spelenderwijs weer vertrouwd te maken met een leven zonder angst, moeten een vervolg krijgen.

Voor een tweede uitzending hebben Hapin en Rajori samen nog ongeveer 4.000 euro beschikbaar.

Om de cyclus van 6 missies mogelijk te maken is er een totaalbedrag van  € 27.000 nodig.

foto’s Vembri Waluyas