Tijdens de verhuizing naar ons nieuwe kantoortje twee jaar geleden realiseerden we ons hoeveel interessant archiefmateriaal we hadden. We bestaan immers al meer dan 35 jaar. Recentelijk heeft vrijwilligster Arna Rijsterborgh het archief opgeschoond en geordend. Vervolgens is het in bewaring gegeven aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), waar het wordt geïnventariseerd. Het archief is vanaf het voorjaar te raadplegen na toestemming van Hapin.

Arna wees ons op de map waarin zich de stukken over het begin van Hapin bevinden. Voorafgaand aan de overdracht hebben we dat zelf nog even bestudeerd. Het is mooi materiaal. Er zit een brief in uit 1971 waarin voor het eerst over Hapin geschreven wordt. Ook de handgeschreven presentielijst van de oprichtingsvergadering begin 1972 is nog aanwezig.

Door De Eeuwen Trouw

We blijken een afsplitsing te zijn van de Stichting Door De Eeuwen Trouw (DDET). Deze stichting ondersteunde zowel het zelfbeschikkingsrecht van de Zuid Molukkers als dat van de Papua’s. Men maakte zich echter zorgen over de negatieve invloed van de militante acties van de Zuid Molukkers op de steun aan de ‘Papoea-zaak’. In goed overleg met DDET is Hapin vervolgens als aparte organisatie voor Papua opgericht.

Het Comité van Aanbeveling (CvA) toentertijd was indrukwekkend. Er zaten maar liefst drie oud-gouverneurs van Nederlands Nieuw Guinea in: Van Baal, Platteel en Van Waardenburg. Hapin had veel steun onder de bevolking. De Nieuw Guinea kwestie en de zogeheten Act of Free Choice lagen toen nog vers in het geheugen.

Bruisende geschiedenis

Hapin richtte zich op steun aan de Papua’s in Irian Jaya zelf, maar wilde uiteraard graag samenwerken met de Papua-gemeenschap in Nederland. Dat was niet altijd gemakkelijk. Hapin moest altijd opletten niet betrokken te raken bij conflicten binnen de Papua gemeenschap.

In het archief is kortom een bruisende geschiedenis te vinden die een gedeelte van het verhaal vertelt over de Nederlandse maatschappelijke solidariteit met Papua. Misschien heeft u zelf thuis nog stukken die het archief kunnen aanvullen. We houden ons van harte aanbevolen!