Hapinmedewerker Reinier de Lang met Nova Seseray

Hapinmedewerker Reinier de Lang met Nova Seseray

Per 1 juli van dit jaar is Nova Seseray als consultant voor Hapin in dienst getreden. Zij is verantwoordelijk voor het studiebeurzenprogramma en bezoekt daarvoor regelmatig de studenten persoonlijk  om de voortgang van de studie te monitoren en op de hoogte te blijven van hun persoonlijk wel en wee. Ook is Nova de schakel tussen Hapin Nederland en lokale NGO’s (niet-gouvernementele organisaties) en beoordeelt ze de projectaanvragen op lokaal niveau en draagt ze voor aan Hapin als ze aan de goedkeuringscriteria voldoen.

Nova stelt zich graag aan u voor.

Ik ben Novata Seseray en een Papuavrouw. Ik ben er trots op om vanaf nu als een consultant voor Hapin te werken en zie het als een uitgelezen kans voor mij om iets voor mijn volk te betekenen in deze tijd van globalisering en verandering. Papua is een rijk land aan grondstoffen. Er is veel talent onder de mensen. Toch laten veel van mijn landgenoten zich bedwelmen door de overheid die allerlei baantjes en voorzieningen in de aanbieding heeft om de mensen maar rustig en afhankelijk te houden. De Papoea’s verliezen zo hun motivatie, creativiteit en zelfredzaamheid! Dan is het logisch dat de transmigranten (niet-Papoea’s van andere eilanden) de kansen op de arbeidsmarkt grijpen en gaan ondernemen. Ik wil er aan meewerken om die mentaliteit te keren en de ondernemende Papoea’s te stimuleren hun dorpen en gemeenschappen te laten opbloeien en talentvolle studenten voor te dragen voor een studiebeurs. Dat is mijn motivatie om mij voor Hapin in te zetten.   

We nemen afscheid van het team Hapin Papua. Het team heeft besloten om per 1 januari 2020 als een zelfstandige en financieel onafhankelijke organisatie in Papua verder te gaan. Een moedige stap. De structurele steun voor loon- en operationele kosten vanuit Nederland komt dan te vervallen. Het staat het team vrij om projectaanvragen bij Hapin Nederland in te (blijven) dienen.  Ze richt zich met name op het microkredietprogramma voor de marktvrouwen van Jayapura en omstreken. Met de microkredieten leren de vrouwen zelfstandig ondernemen en  een inkomen te genereren voor verdere investering en verhoging van de levensstandaard voor hun gezinnen. Er is geld om de kinderen naar school te sturen,  naar de dokter te gaan en voldoende eten te kopen. Hapin wil dit succesvolle programma dan ook in de toekomst blijven steunen, mits uiteraard aan de projectvoorwaarden wordt voldaan. We wensen dit jonge team veel succes.