Milieudefensie lanceerde 25 maart 2010 een onderzoeksrapport over houten buitendeuren bij winkelketens, producenten en importeurs. Daaruit blijkt dat bedrijven eindelijk grote stappen hebben gezet met het uitfaseren van illegaal en destructief gekapt merbauhout en invoeren van duurzame alternatieven zoals FSC-gecertificeerd hout.

Nederland speelt binnen Europa een hoofdrol in de handel in merbauhout. Dit is vooral te wijten aan onze ‘merbau-verslaving’ bij houten buitendeuren. Nergens anders in Europa wordt op zo’n grote schaal merbau voor buitendeuren gebruikt. Nederland importeerde in 2009 om en nabij de 12.000 kubieke meter merbauhout en -producten, voornamelijk uit Indonesië. Milieudefensie heeft voor de derde maal op rij onderzoek gedaan in 58 vestigingen van acht winkelketens middels winkelinspecties en vragenlijsten. Zestien producenten en importeurs zijn geënquêteerd. Doel van het onderzoek is om bedrijven te bewegen om te stoppen met fout merbauhout en duurzame alternatieven te introduceren.

Merbauhout is afkomstig van bedreigde boomsoorten, die vooral in de laaglandregenwouden van de Indonesische provincies Papoea en West-Papoea groeien. Daar wordt veel illegaal en destructief gekapt. Zo kappen bedrijven veel meer merbau dan toegestaan of buiten het gebied waar ze een kapvergunning voor hebben. In 2009 rapporteerde de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de FAO, dat Indonesië jaarlijks 1871000 hectare ontbost. Dat is bijna de helft van Nederland. Deze destructieve en illegale boskap leidt tot conflicten over landrechten en verlies aan biodiversiteit. De voortgaande handel in illegaal gekapt hout toont aan dat er snel Europese wetgeving moet komen, die de criminele handel in illegaal gekapt hout verbiedt. Daar wordt op dit moment door de Landbouwraad en het Europees Parlement aan gewerkt.