door Charles E. Farhadian

getuigenissen papoeaNederlandse vertaling van The Testimony Project: PAPUA door H. Oudman, At Ipenburg en Huub Lems

Dit zijn de levensverhalen van 12 Papua’s. Ze vertellen wat het betekent te leven in West-Papua, onder Indonesisch bestuur. Het zijn gewone Papua’s die zich ingezet hebben voor hun volk en hun vrijheid. Alle twaalf kregen in hun leven te maken met bedreigingen, gevangenschap of met ernstige schendingen van mensenrechten.

Rode draad vormt hun vaste geloof dat de Papua’s eenmaal in vrijheid zullen leven. De foto’s van Stephan Babuljak uit San Francisco versterken de krachtige boodschap van deze Papua’s.

Ons bestuurslid At Ipenburg heeft goede contacten met Huub Lems, geen onbekende in kringen die Papua een warm hart toedragen. Huub heeft de uitgave voor de publicatie van bovenstaand boek mogelijk gemaakt. Hij wil het boek van harte via Hapin aan u aanbieden. Het boek kost € 17,50 euro, inclusief verzendkosten.