Een controversiële wet die de Indonesische regering in staat stelt aanstootgevende boeken te verbieden, is in strijd met de grondwet. Dat heeft het Grondwettelijk Hof in een historisch vonnis bepaald.

Historici, schrijvers en mensenrechtenactivisten juichten de beslissing toe. De wet werd onder het regime van voormalig dictator Soeharto gebruikt om afwijkende meningen in te dammen. Volgens het Hof worden met de wet basale mensenrechten geschonden.

Meer dan veertig jaar kon de regering publicatie of distributie van boeken die als ‘beledigend’ of een ‘bedreiging van de openbare orde’ werden beschouwd, eenzijdig verbieden.

Sinds de jaren zestig zijn honderden boeken verboden.  Op de zwarte lijst stond ook een werk over de schending van mensenrechten in Papua, The Voice of Churches for Suppressed People, Blood and God’s Tears in West Papua. Het boek van dominee Socratez Sofyan Yoman, werd in februari 2010 nog verboden.

Bron: Pace