Geart BenedictusDoor Geart Benedictus

Het eerste dat bij een bezoek aan Papua opvalt is de vriendelijkheid en openheid van de Papua’s. Net alsof er geen sociale uitsluiting en andere wantoestanden zijn. Ze zijn trots op hun cultuur, individualistisch ingesteld en overtuigd van hun eigen waardigheid. Dat komt aardig overeen met mijn eigen stam, de Friezen.

Papua is een groen eiland met een weelderige plantengroei. Dat staat in schril contrast met de grote bende in de steden: overal vuil, brandende afvalhopen, vervuilend en stagnerend verkeer en geen of open riolen.

De grote schrik echter, als je voor het eerst op Papua komt, is het grote verschil met het beeld dat je zelf in Nederland hebt opgebouwd van dit prachtige eiland. De steden ogen Indonesisch, en de Papua’s zijn daar in de minderheid en naar de randen van de grotere plaatsen verdrongen. De overwegend christelijke cultuur van de Papua`s is het aan het afleggen en Papua wordt een Islamitisch land.

Politie en leger

Overal en nergens politie en militairen, controleposten en kazernes. Allemaal met gloednieuwe auto`s. De zogenaamde Speciale Autonomie heeft Papua niet gebracht wat er van werd verwacht en is daarom (terecht) symbolisch weer teruggegeven aan de Indonesische autoriteiten.

Op de gekste plekken wordt je soms in perfect Nederlands aangesproken; handenschudden en uitbundig groeten, zelfs toejuichen, gebeurt overal. Via de Hapinmedewerkers hebben mijn vrouw en ik een twintigtal projecten bezocht in Biak, Jayapura, Wamena en Merauke. De ontvangst was overal hartelijk en open. Je kijkt na zo`n bezoek als bestuurslid heel anders aan tegen de projectaanvraag van bijvoorbeeld een kiosk (vrijwel de hele middenstand is immers in handen van Chinezen en andere Indonesiërs), een visnet of het opzetten van visvijvers en rijstvelden.

Essentieel is ook de steun aan het onderwijs. Dat is in het algemeen belabberd- daardoor komt een aanzienlijk deel van de Papua-kinderen als analfabeet van school! Onze hulp geeft dan net dat beetje extra of triggert de (lokale) overheid om zelf toch ook maar het een en ander te doen.

Mikrokrediet

Vrouwen zijn vaak de drijvende krachten achter die microkredieten. De begeleiding van de microkredieten die Hapin geeft, is in feite net zo belangrijk als het krediet zelf. Want Papua heeft natuurlijk in 50 jaar enorme stappen gemaakt van het  stenen tijdperk naar de postindustriële tijd met mobieltjes en laptops, maar enige begeleiding kan geen kwaad.

Hulp aan Papua is nodig, blijft nodig en is noodzakelijk om een open verbinding met de rest van de wereld te houden. De armoede bij de Papua`s is schrijnend en wijd verbreid.

Velen hadden ons al gewaarschuwd: als je een keer in het oude Nederlands-Nieuw-Guinea bent geweest (in welke hoedanigheid dan ook) dan raak je verknocht aan dit prachtige eiland met zijn vriendelijke bewoners. Nou, dat klopt!

Lees ook