ASML Foundation, gevestigd te Veldhoven, zal voor de periode 2008-2011 voor een bedrag van 40.000 euro bijdragen aan het Studiebeurzenprogramma van Hapin.

Hapin verstrekt beurzen aan studenten uit Papua, die elders in Indonesië aan een universiteit of hogeschool studeren. Honderden van hen zijn in de loop der jaren teruggekeerd naar Papua en zetten zich als ingenieur, onderwijzer, tandarts, ict’er of verpleegkundige in voor de economie, gezondheidszorg, mensenrechten of het milieu van Papua.

Het aantal aanvragen uit Papua is elk jaar weer vele malen groter dan Hapin kan honoreren. Daar komt nog bij dat Hapin heeft besloten om het jaarlijkse beursbedrag per student te verhogen. De hoge inschrijf- en examengelden en de toenemende kosten van levensonderhoud maakten dit noodzakelijk.

De steun van ASML Foundation is dan ook een welkome bijdrage aan het beurzenfonds van Hapin.